HUND GPS

Hund GPS kan fylla flera funktioner i hundägarens liv. Den kan bland annat förhindra att hunden försvinner spårlöst och ge information var hunden har befunnit sig och var den befinner sig nu. Jagar du och är ute i mark och skog är det också en trygghet för att hitta din hund.