HUND GPS

Hund GPS kan fylla flera funktioner i hundägarens liv. Den kan bland annat förhindra att hunden försvinner spårlöst och ge information var hunden har befunnit sig och var den befinner sig nu. Jagar du och är ute i mark och skog är det också en trygghet för att hitta din hund. 

Insurance

In fact, most insurers will actually refuse claims for household items damaged by dogs, cats, budgies and even goldfish. Others will only cover damage caused…