Boxer

Boxer är en fin sällskapshund som känns igen av sitt karaktäristiska utseende.
Boxer är en intelligent hundras som är lojal och har stort behov av sällskap och fysisk stimulans.

Utseende

Huvudet på boxern är det som ger rasen sitt speciella utseende. Rasen är medelstor, korthårig och anses vara en kraftfull ras. Musklerna är väl utvecklade, rörelserna är kraftiga och eleganta. För boxern är det viktigt att den inte är för tung eller för lätt, då vikten lätt kan påverka hundens fysik. Mankhöjden är cirka 57-63 cm för hanar och 53-59 cm för tikar. Hanarnas vikt ligger vanligtvis på 30 kg och tikars vikt på cirka 25 kg. Färgerna på boxern är gul eller tigrerad med svart mask. De kan även ha vita tecken och även vit färg, trots att det är ovanligare. Vit färg sägs inte vara standardenlig och tenderar ett lågt kvalitetspris på utställning. Tyvärr är det flertal sjukdomar som förekommer inom rasen. Några vanliga sjukdomar som kan uppkomma är höftledsdysplasi samt med äldre hundar, knäledsproblem och hudåkommor. En viktig sak att ta hänsyn till är problem som kan förknippas med kort nos. Detta kan leda till hud och andningsbesvär som kan orsaka problem för hunden i längden.

Historia

Boxer sägs härstamma från den tyska bulldoggen ”Brabanter Bullenbeisser”. På tiden innan den nutida Boxern användas härstammarrasen framförallt av jägare och avlades därmed för jakt. Hunden hade på denna tid uppgiften att hålla fast det vilt som hetshundar stött upp. De gjorde detta tills jägaren kom och nedlade bytet. Under 1800-talet arbetade man i Tyskland med att systematisera och beskriva de olika lokala typerna av boxer som fanns i landet vid tillfället. Detta resulterade i den moderna boxern vi har idag. 1902 kom den första standarden av rasen.

Egenskaper

Boxer sägs vara en relativt krävande hundras. Det krävs mycket energi och tid för att ta hand om denna energifyllda och kraftfulla hund.
Mentaliteten hos Boxern är alert och nyfiken. Rasen är otroligt lojal och pålitlig vilket skapar bra förutsättningar för träning och en hund med bra mentalitet. Det kräver dock mycket från ägarens sida att träna hunden och skapa förutsättningarna för ett bra psyke. Rasen är stabil, kontaktvillig, lekfull och orädd. Som i alla raser finns det dock avvikelser mellan olika individer samt familjegrupper. Problematik som kan uppkomma med boxerns beteende är aggression mot andra hundar hos vissa individer. Det förekommer även överaktiva individer och hundar som har stora problem med att lämnas ensamma. Här är det viktigt att motverka dessa potentiella problem från tidig ålder med träning, ensamträning och träning med andra hundar.

Lämna en kommentar